GW Train Regio a.s.
Certifikát - EMS
Certifikát - QHMS
Certifikát - QMS

Naši partneři

ČSOB
Mastercard
Visa

INFORMAČNÍ LINKY PRO CESTUJÍCÍ

středisko Šumava: 733 785 009 (7-18 hod.)

ostatní střediska: 734 640 410 (7-18 hod.)

e-mail: info@gwtr.cz

Bezkontaktní čipová karta dopravce GW Train Regio a.s.

O BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTĚ

BČK má shodné rozměry a vlastnosti jako jiné rozšířené karty (např. bankovní platební karty). BČK je z plastu, uvnitř ní je zatavený čip a anténa. Nevyžaduje žádné napájení, informace se v čipu ukládají a čtou se z něj jen v případě, že se BČK dostane do elektromagnetického pole, indukovaného čtečkou bezkontaktních čipových karet. Tyto čtečky mají průvodčí ve vlaku, jako součást svých přenosných osobních pokladen POP.

Informace jsou na BČK bezpečně uloženy a chráněny několika různými mechanismy – například využitím přístupových klíčů k jednotlivým informacím, digitálních podpisů, šifrováním dat atd.

V našem systému BČK nedochází k jakémukoli zpracovávání nebo shromažďování osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Bez BČK není možné využívat časové jízdné.

V případě ztráty BČK s elektronickou časovou jízdenkou si lze nechat vystavit novou BČK (duplikát), na kterou bude převedena původní elektronická časová jízdenka s dosud trvající platností.

JAK SI BEZKONTAKTNÍ ČIPOVOU KARTU POŘÍDIT?

BČK GW Train Regio prodávají vlakoví průvodčí, nebo je k prodeji v informačních centrech GW Train Regio a.s.

K vystavení BČK je potřeba osobní průkaz. Tento průkaz musí splňovat následující podmínky:

 • musí obsahovat platnou fotografii žadatele o BČK,
 • musí obsahovat žadatelovo jméno a příjmení,
 • musí obsahovat žadatelovo datum narození,
 • pokud žadatel vyžaduje nějakou slevu z jízdného, pak tato skutečnost musí být z průkazu zjevná.

V současné době jsou akceptovány následující průkazy:

 • Občanský průkaz,
 • Řidičský průkaz,
 • Cestovní pas,
 • Žákovský průkaz pro žadatele o žákovské jízdné.

Tento průkaz je třeba na požádání předložit obsluze (vlakovému personálu nebo jinému pověřenému pracovníkovi dopravce) při kontrole Vaší BČK.

Při výdeji obsluha na BČK poznamená číslo průkazu, Vaše datum narození a pohlaví. Žádné další údaje se neuvádějí.

Pořízenou BČK si může držitel pro vlastní potřebu na zadní straně do vyhrazeného prostoru podepsat či jinak označit.

Současně s BČK je vydáváno také Potvrzení o prodeji BČK. Toto potvrzení slouží jako zjednodušený daňový doklad a obsahuje kromě údajů, které opsal průvodčí na BČK, ještě následující údaje:

 • Číslo BČK
 • Kód PUK (je potřeba ho uschovat pro případné vystavení nové BČK-duplikátu při ztrátě)

PRODEJ ELEKTRONICKÉ ČASOVÉ JÍZDENKY NA BČK

Prodej elektronické časové jízdenky probíhá shodně jako prodej jízdenky papírové s tím, že průvodčí na BČKC nahraje požadovanou elektronickou časovou jízdenku. O prodeji elektronické časové jízdenky je vystaveno také papírové potvrzení, které slouží jako zjednodušený daňový doklad a lze jej také použít jako doklad v případném reklamačním řízení nebo při ztrátě BČK. Z těchto důvodů je proto vhodné tento doklad po dobu platnosti elektronické časové jízdenky uschovat

KONTROLA BČK VE VLACÍCH

BČK se předkládá průvodčím GW Train Regio a.s., stejně jako papírová jízdenka. Cestující je povinen umožnit průvodčímu BČK zkontrolovat tzn. vyjmout BČK z pouzdra, bránícího komunikaci BČK se čtečkou. BČK není třeba vytahovat z případného ochranného plastikového pouzdra.

ZTRÁTA BČK

Při ztrátě BČK, která obsahovala platnou elektronickou časovou jízdenku, je možnost ztracenou BČK zablokovat a požádat o vystavení BČK nové. Poplatek za vydání nové BČK je stejný jako při prvním nákupu (nevztahuje se na případ kdy byla BČK pořízena za akční cenu). Na novou BČK bude bezplatně nahrána náhradní elektronická časová jízdenka s původní platností. Možnost vystavení náhradní elektronické časové jízdenky se vztahuje na časové elektronické časové jízdenky s delší než sedmidenní platností. Vystavení náhradní BČK a nahrání elektronické časové jízdenky proběhne v informačních centrech GW Train Regio a.s.

K vystavení nové BČK a náhradní elektronické časové jízdenky je nutné předložit:

 • Doklad o nákupu BČK, která byla ztracena, se správným kódem PUK,
 • Průkaz, na který byla ztracená BČK vystavena,
 • Doklad o nákupu elektronické časové jízdenky, která byla na ztracené BČK.

Po ověření předložených dokladů bude vystavena nová BČK s náhradní elektronickou časovou jízdenkou, stejnou jako byla původní. O vystavení náhradní elektronické časové jízdenky bude sepsán protokol, kde je uvedeno, na základě jakých dokladů byla náhradní elektronická časová jízdenka vystavena.

Při nahlášení ztráty BČK, je tato BČK označena jako blokovaná a při případném pokusu použít ji ve vlaku, bude držitel považován za cestujícího bez platného dokladu.

POTŘEBA ZMĚNY PRŮKAZU

Ztráta nebo změna průkazu, kterým se cestující prokazuje průvodčím, se řeší v informačních centrech GW Train Regio. Postup je obdobný jako při ztrátě BČK. K provedení změny je potřeba:

 • Doklad o nákupu BČK, na které má být změna provedena, se správným kódem PUK,
 • Původní průkaz (je-li k dispozici).

Po ověření předložených dokladů bude provedena změna údaje o průkazu na BČK. O provedení změny bude sepsán protokol, kde je uvedeno, na základě jakých dokladů byla změna provedena.