GW Train Regio a.s.
Certifikát - EMS
Certifikát - QHMS
Certifikát - QMS

Naši partneři

ČSOB
Mastercard
Visa

INFORMAČNÍ LINKY PRO CESTUJÍCÍ

středisko Šumava: 733 785 009 (7-18 hod.)

ostatní střediska: 734 640 410 (7-18 hod.)

e-mail: info@gwtr.cz

Historie společnosti GW Train Regio a.s.

1992 - byla založena spol. VIAMONT s.r.o..

1996 - došlo k přechodu na akciovou společnost.

1997 - je zahájen provoz pravidelné osobní železniční dopravy na pronajaté trati č. 045 Trutnov - Svoboda nad Úpou.

2002 - VIAMONT a.s. získala pro provozování regionálních drah a vleček, provozování drážní dopravy, zajišťování údržby drážních vozidel a  legislativy certifikaci ČSN EN ISO 900.

2004 - VIAMONT a.s. získala certifikát ČSN EN ISO 14001 díky ktérému mohl zahájit provozování regionálních drah a vleček, provozování drážní dopravy na drahách celostátních ,regionálních a vlečkách a pod.

červen 2008 - Založení společnosti VIAMONT Regio a.s.

Společnost VIAMONT Regio a.s. byla založena dne 19.6.2008 a je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1942. Společnost VIAMONT a.s. je jediným akcionářem společnosti VIAMONT Regio a.s. Je nositelem licencí na provozování osobní drážní dopravy a je držitelem osvědčení dopravce na provozování osobní drážní dopravy. Důvodem pro založení nové společnosti VIAMONT Regio a.s. bylo soustředit aktivity v osobní drážní dopravě do samostatné společnosti. V souladu se strategickým postupem rozhodlo Představenstvo společnosti VIAMONT a.s. vložit veškeré aktivity v provozování osobní drážní dopravy, které byly v rámci společnosti VIAMONT a.s. soustředěny do samostatné Divize osobní doprava, vkladem části podniku do založené společnosti VIAMONT Regio a.s. Termín pro převedení veškerých výše zmíněných aktivit byl Představenstvy obou společností stanoven na 1.1.2011.

leden 2011 - Vklad části podniku nazvaného Divize osobní doprava do společnosti VIAMONT Regio a.s.

Vlastníkem části podniku společnosti VIAMONT a.s. nazvané „Divize osobní doprava“ se dnem 1.1.2011 stala, vkladem do společnosti, společnost VIAMONT Regio a.s. a k témuž dni došlo ze zákona k přechodu všech práv a povinností, vyplývajících ze smluv o závazku veřejné služby a veškerých ostatních smluv, ze společnosti VIAMONT a.s. na společnost VIAMONT Regio a.s., protože smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené mezi Karlovarským, Královéhradeckým, Moravskoslezským, Libereckým krajem a veškeré další smlouvy, uzavřené s obchodními partnery a společností VIAMONT a.s. (dále jen „Smlouvy“) náležely k Divizi osobní doprava. V důsledku toho se společnost VIAMONT Regio a.s. stala od 1.1.2011 smluvní stranou Smluv namísto společnosti VIAMONT a.s. Společnost VIAMONT Regio a.s. zároveň dne 1.1.2011 vstoupila do závazků společnosti VIAMONT a.s. ze Smluv.

prosinec 2011 - Změna názvu obchodní firmy společnosti VIAMONT Regio a.s. na GW Train Regio a.s.

S účinností od 20. 12. 2011 došlo na základě rozhodnutí obchodní společnosti IDS building corporation a.s., člena koncernu IDS, jako jediného akcionáře obchodní společnosti VIAMONT Regio a.s., ke změně obchodní firmy (tj. název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku) VIAMONT Regio a.s. tak, že nová obchodní firma společnosti zní: GW Train Regio a.s.

duben 2014 - Změna vlastníka

Dne 24. 4. 2014 došlo k převodu celkem 185 kusů kmenových akcií na jméno představujících 100 % na základním kapitálu společnosti GW Train Regio a.s., ze společnosti IDS building corporation a.s, člen koncernu IDS, na  nového vlastníka, společnost ČSAD JIHOTRANS a.s.

září 2015 - Restrukturalizace holdingového uspořádání skupiny JIHOTRANS

V rámci restrukturalizace holdingového uspořádání skupiny JIHOTRANS nabyla dnem 1. 9. 2015 účinnost přeměna provedená v souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev. Nástupnickou společností ČSAD JIHOTRANS a.s. a současně jediným akcionářem GW Train Regio a.s. se stala společnost GW JIHOTRANS a.s.