GW Train Regio a.s.
Certifikát - EMS
Certifikát - QHMS
Certifikát - QMS

Naši partneři

ČSOB
Mastercard
Visa

INFORMAČNÍ LINKY PRO CESTUJÍCÍ

středisko Šumava: 733 785 009 (7-18 hod.)

ostatní střediska: 734 640 410 (7-18 hod.)

e-mail: info@gwtr.cz

Povinné informace o společnosti

GW Train Regio a.s.
IČ: 286 64 116
DIČ: CZ28664116
sídlo: Tovární 975/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku dne 19. 6. 2008,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1942.

Jediný akcionář GW Train Regio a.s., IČO: 28664116, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/79, PSČ 400 03, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1942, dne 12.7.2017 rozhodl v působnosti valné hromady o změně podoby všech 185 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich, z listinných na zaknihované. Tato změna byla dne 14. 8. 2017 zapsána do obchodního rejstříku. Lhůta k vrácení dosavadních listinných akcií je dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Výpis z veřejného - obchodního rejstříku
GW Train Regio a.s.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022