Ostatní provozy: 602 179 003

 R25: 734 640 410

info@gwtr.cz

Povinné informace o společnosti

GW Train Regio a.s.

IČ 286 64 116, DIČ CZ28664116

Ústí nad Labem - Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku dne 19. 6. 2008,

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1942.

Jediný akcionář GW Train Regio a.s., IČO: 28664116, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/79, PSČ 400 03, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1942, dne 12.7.2017 rozhodl v působnosti valné hromady o změně podoby všech 185 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich, z listinných na zaknihované. Tato změna byla dne 14. 8. 2017 zapsána do obchodního rejstříku. Lhůta k vrácení dosavadních listinných akcií je dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. 

Výpis z veřejného - obchodního rejstříku

GW Train Regio a.s.

 

Výroční zpráva

GW Train Regio a.s. výroční zpráva 2016