Ostatní provozy: 602 179 003

 R25: 734 640 410

info@gwtr.cz

OBJEDNATELÉ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Ministerstvo dopravy

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Moravskoslezský kraj

ORGANIZÁTOŘI VEŘEJNÉ DOPRAVY

DÚK - Integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje

IDOK - Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje je zaveden na území Karlovarského kraje.

OREDO - Organizátor regionální veřejné dopravy Královéhradeckého kraje. Jízdní řády autobusové a vlakové, tarifní kalkulátor jízdného IREDO.

ODIS - společnost spravující Ostravský dopravní integrovaný systém a zajišťující jeho rozvoj.

Verkehrsverbund Vogtland - organizátor veřejné dopravy v německé příhraniční oblasti Vogtland. 

DALŠÍ NAŠI PARTNEŘI A UŽITEČNÉ ODKAZY

SŽDC - umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách.

ODP software - mobilní pokladní systémy a bezkontaktní čipové karty využívané naší společností pro odbavení cestujících.

Länderbahn - německý železniční dopravce operující na území Saska, Bavorska, Durynska a také smluvní partner naší společnosti na hraničním přechodu Kraslice - Klingenthal.

Koleje Dolnośląskie - polský železniční dopravce operující na území Województwa Dolnośląskiego a také smluvní partner naší společnosti na hraničním přechodu Královec - Lubawka.

IDOS - přehledné vyhledávání jízdních řádů vlaků, autobusů, kombinované dopravy, městské hromadné dopravy, mezinárodní dopravy.

Knižní jízdní řády - v elektronické podobě ve formátu PDF.