Ostatní provozy: 602 179 003

 R25: 734 640 410

info@gwtr.cz

VIALTE s.r.o.

 

 

V roce 2011 došlo k založení společného podniku pro provozování osobní drážní dopravy na Slovensku se společností LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o., společnosti VIALTE s.r.o. Podíl GW Train Regio a.s. v této společnosti činí 100 %.

Kontaktní údaje na VIALTE s.r.o.:

VIALTE s.r.o., Kopčianska 1, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČ : 46 334 629

zapísaná v OR OS Bratislava 1 v odd. Sro vo vložke č.75711/B

 

Dne 14. 5. 2012 udělil

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia regulácie na železničních dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, společnosti VIALTE s.r.o. LICENCIU, ev.č. 1385/2012/L, na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach.

 

Dne 24. 09. 2012 udělil

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach , Miletičova 19, 820 05 Bratislava, Společnosti VIALTE s.r.o. BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE, Ev.č. : SK112012000.

Bezpečnostné osvedčenie potvrzuje schválení

a) systému řízení bezpečnosti železničního podniku,

b) opatření přijatých železničním podnikem na splnění specifických požadavků potřebných na bezpečnou dopravu v železniční síti.

 

Společnost VIALTE s.r.o. má ambice stát se v co nejkratší době jedním z provozovatelů veřejné osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby na Slovensku.